Debatt: Vi accepterar inte att äldre dör ensamma | Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Debatt: Vi accepterar inte att äldre dör ensamma

Vi i Sverigedemokraterna accepterar inte att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. Som medborgare ska man kunna åldras med värdighet.

Den dag man får svårt att klara sig själv behöver samhället finnas där och erbjuda det stöd som behövs. Vi anser att äldre ska ha större möjlighet att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar.

Sverigedemokraterna anser också att vårdtagare ska kunna äta vällagad och näringsrik mat varje dag. Skara kommun bör därför sträva efter att maten ska ha ett högt näringsvärde och gärna vara närproducerad.

Arbetsmiljön behöver förbättras och vårdyrkets status behöver höjas genom ett kompetenslyft med bibehållen lön. Vi vill även utöka möjligheten till heltid och rätt till deltid för vårdpersonal inom offentlig sektor och avveckling av de ofrivilligt delade turerna och skiftarbete för vårdpersonal.

Sveriges äldre förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentlig finansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet.

På riksplanet så vill Sverigedemokraterna öka sin satsning på pensionärer från tidigare genom att höja både bostadstillägget och garantipensionen med en tusenlapp vardera. Sedan tidigare vill vi i ett steg avskaffa hela skillnaden mellan skatt på lön och på pension. Totalt innebär det 11 miljarder mer till pensionärerna än vad regeringen har föreslagit. Vi vill också sänka högkostnadsskydden för vård och medicin.

Skatterna har sänkts kraftigt de senaste åren för löntagare. Pensionärerna har fått nöja sig med några brödsmulor. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna mer än vad något annat parti föreslagit.

Dagens äldre är de som byggt Sverige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i. Samhället har därför en skyldighet att inte kompromissa med pensionärers ekonomiska trygghet och ska därför garantera pensioner på minst en skälig nivå.

Oscar Ternström

Gruppledare för Sverigedemokraterna i Skara