Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Motion: Riktlinjer för motioner och motionssvar

Riktlinjer för motioner och motionssvar   Bakgrund Vid inlämnandet av motioner är vår uppfattning att det hanteras lite olika dels hur de skrivs och hur de besvaras.  Det borde finnas en riktlinje på hur detta skall hanteras. Hur den skrivs och hur den bereds samt hur den besvaras. För oss som inte är så rutinerade […]

Läs mer

Motion: Alkolås i Skara kommuns fordon

    2019-12-19   Motion till kommunfullmäktige i Skara. Alkolås på kommunens fordon   Dagligen stoppas personer som har alkohol i blodet i polisens stickprovskontroller vilket är mycket allvarligt då alkohol kraftigt ökar risken för trafikolyckor. Skara kommun ska vara en förebild. Skara kommun bör även garantera sina medborgare att de som är i kommunens tjänst […]

Läs mer

Motion: Brandmän skapar trygghet

Motion – Brandmän skapar trygghet   I Sverige beräknas fallolyckorna enligt Myndigheten för Samhällsberedskap (MSB) kosta totalt cirka 24,6 miljarder år (Fallolyckor – Statistik och analys, MSB752 – okt 2014). Det var den olyckstyp som orsakade flest akuta sjukhusbesök, sjukhusvård och dödsfall. Både för samhälle och för individ är det av stor vikt att fallolyckor […]

Läs mer

Motion: Ung Omsorg

Motion till Skara kommunfullmäktige Ung Omsorg Den stora bristen på timvikarier och det svala intresset av att arbeta inom äldreomsorgen ligger till grund för motionen. Att arbeta inom äldreomsorgen beskrivs ofta som tungt, dåligt avlönat med obekväma arbetstider. Samtliga påståenden är inte helt osanna men det positiva och givande med arbetet som väger tyngre, är […]

Läs mer

Motion: Håll Sverige rent

Motion till Skara kommunfullmäktige Håll Sverige rent Nedskräpning skadar miljön. Den lokala miljön förfulas, miljöfarliga ämnen sprids, djur skadas och i förlängningen globala konsekvenser med dioxiner i fisk och plast som driver runt i världshaven. Nedskräpning kostar även pengar för kommunen när det ska städa upp. Det innebär även indirekta kostnader då fastigheter förlorar i […]

Läs mer
1 2

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!