Vad vi vill

Det här vill vi

Genuint – det är ett vägledande ord för oss i vårt arbete med att ta fram våra politiska förslag. Det är viktigt för oss att våra förslag är väl genomarbetade, genomförbara och hållbart finansierade. Vi ogillar kortsiktiga lösningar, ytliga utspel och valfläsk. Våra förslag är genuina och vi kan därför stå för dem, oavsett hur de politiska vindarna blåser eller vad som sägs i media. Framför allt är det förslag som vi genuint menar kan ge vårt land en bättre välfärd, trygghet och sammanhållning.

Det är mycket som vi vill förändra i det svenska samhället. De allra flesta problem som behöver lösas kan med fördel angripas på både ett nationellt och ett lokalt plan. Sverigedemokraterna arbetar målmedvetet för att skapa ett bättre och tryggare Sverige såväl genom arbetet i Sveriges riksdag som genom vår lokala verksamhet i landets regioner och kommuner.

Motioner

Motion: Körkort för Vård- och Omsorgsprogrammet

2021-10-18 Motion till Skara kommunfullmäktige.   Körkortsutbildning för Vård och omsorgsprogrammet   Vi kan idag se hur våra medarbetare sliter ont inom vård och omsorg Vi måste ta till drastiska förändringar för att få vården i kommunen att fungera tillfredställande för invånarna. Löser vi det som vi alltid har gjort? Nej! Vi måste vara föregångare […]

Läs mer

Motion: Språkkrav inom kommunal verksamhet

    2021-11-21 Motion till kommunfullmäktige i Skara. Språkkrav inom kommunal verksamhet I Kommunals enkät till skyddsombuden uppger 73 procent att språkförbistring leder till oro bland brukarna, ökad stress hos personalen och att uppgifter inte blir utförda.  Den som behöver vård och omsorg ska känna sig trygg i att förstå vad personalen säger och menar och […]

Läs mer

Interpellation till kommunalrådet angående företagande och bidragsförsörjning i Skara kommun

Interpellation till kommunalrådet angående företagande och bidragsförsörjning i Skara kommun   Att skapa ett gott näringslivsklimat måste vara en av de viktigaste arbetsuppgifterna en kommun har! Vi vet att arbetstillfällen skapas av driftiga människor där det finns goda förutsättningar. Arbete är också grunden för vår gemensamma välfärd och individens egna välmående. Hur ser det då […]

Läs mer

Motion om att inrätta äldrekuratorer

8/9 2020 Motion Sverigedemokraterna   Motion om att inrätta äldrekuratorer    I en rapport från folkhälsomyndigheten och Aging Resursecenter (ACR) 2019 presenteras att var tredje kvinna och var femte man från åldern 77 år och uppåt har psykiska besvär. Detta är ett folkhälsoproblem som behöver stävjas.    Många äldre mår idag psykiskt dåligt och har […]

Läs mer

Motion: Dagbarnvårdare

Motion Sverigedemokraterna   Dagbarnvårdare.   Ett gott alternativ till förskolor är dagbarnvårdare. Dessa kan vara kommunala och ha fast anställning med månadslön. Det finns även dagbarnvårdare som driver verksamheten som egenföretagare.                                                 […]

Läs mer

Motion: Omvandla klippta gräsmattor till stadsängar

8/9 2020 Motion Sverigedemokraterna   Omvandla klippta gräsmattor till Stadsängar. Ett ökat antal Stadsängar är viktiga för att stödja biologisk mångfald   Att skapa miljöer där vildbin, fjärilar och andra insekter kan leva i våra välskötta och välplanerade städer och orter, är en viktig insats för en ökad biologisk mångfald, i en tid där många […]

Läs mer
1 2

Övriga dokument

Läs mer om vår politik från A-Ö!