Sverigedemokraterna i Skara presenterar sin kommunala budget för 2020 | Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Sverigedemokraterna i Skara presenterar sin kommunala budget för 2020

Våra löften till väljarna står fast. Vi kommer att fortsätta prioritera kärnverksamheterna i välfärden eftersom det är där pengarna gör mest nytta och fyller det största behovet. Höjda skatter slår alltid hårdare mot de med lägst inkomster i samhället. Vi säger därför nej till skattehöjningar som inte löser grundläggande strukturella problem, då vi genom vår politik och prioriteringar skapar ett reformutrymme som de andra partierna inte förmår.

Välfärden ska vara solidariskt finansierad men det är samtidigt vår uppfattning att ekonomiska skillnader mellan olika samhällsgrupper inte ska utjämnas genom en aggressiv skattepolitik. Utbildning, arbete och företagsamhet måste löna sig.  Dessa incitament är grundläggande för ekonomisk tillväxt och vår gemensamma välfärd. Höga skatter drabbar människors företagsamhet och frihet. Det är bättre att bekämpa fattigdom än att bekämpa rikedom.

Sverigedemokraternas budget och plan inriktas för ett rimligt resultat där överskottet kan nyttjas till att amortera lån eller avsättas som ekonomisk reserv för framtiden.

För 2020 föreslår vi inga förändringar avseende kommunalskatten utan en fortsatt skattesats på 21,10 skattekrona.

Budgeterat resultat för Skara kommun.

År 2020:        17,0 mkr (ca 1,5 % av skatter och statliga bidrag)

År 2021:        14,0 mkr

År 2022:          0,7 mkr

Budget Skara 2020 SD

Ekonomiska förutsättningar Budget 2020 SD