Styrelsen | Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Styrelsen

Styrelsen för SD Skara 2018

Oscar Ternström (ordförande)

Ove Berlin (vice ordförande och kassör)

Gunnar Söderholm (andre vice ordförande)

Ledamot Marina Eklindh

Ledamot Silvia Persson

Suppleant Lars-Åke Hedström

Suppleant Oscar Öberg

Suppleant Patrik Lundqvist