Sverigedemokraterna i Skara | Sida 5
Välkommen tillSD Skara - Götene

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna Skara

Ordförande samt gruppledare
Oscar Ternström
Oscar.ternstrom@sd.se

Kontaktuppgifter:

SD Skara
C/O Ove Berlin
Djurgårdsvägen 15 G
532 36 Skara.

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna i Skara.
Swish-nummer för donationer är 123 601 12 41

 • Seniorer i skolan

  Av mikaelvallin den 8 oktober, 2016
  0

  Oscar Ternström  har tidigare skrivit en motion om att Skaras grundskolor ska börja med klassmorfar/klassmormor.
  Nu försöker han igen.

   

  Den första motionen fick avslag då klassmorfar är ett skyddat begrepp och det är kanske inte just det konceptet som passar bäst i Skaras skolor.

  Nu har han formulerat om motionen i hopp om att få bifall på sitt förslag. Oscar Ternström vill att kommunen skapar möjligheten att tillämpa ”seniorer i skolan” för kommunens skolor.

  Han skriver att SD tycker att det är viktigt att det finns många vuxna till stöd för elever, både när det gäller själva skolan och det sociala, men nu har antalet vuxna i skolan minskats och även lärartätheten.

  Därför föreslår Oscar Ternström att seniorer kan komma till klasser och hjälpa till. Det kan underlätta för läraren som då kan fokusera mer på undervisningen, eleverna får en tryggare skolmiljö och de äldre får social stimulans.

  ”Som ytterligare en fördel knyts band över generationsgränserna, de äldre kommer kunna dela med sig av erfarenheter samtidigt som ett ömsesidigt förtroende byggs upp. Detta är viktigt för de barn som eventuellt saknar vuxna förebilder och de seniorerna kan efter skoldagens slut känna att de gjort en viktig insatts för skara, skolan och den enskilda eleven”, skriver Ternström.

  Därför föreslår han att ansvarig nämnd får i uppgift att utveckla en verksamhet som möjliggör att man tar hjälp av frivilliga seniorer i skolan och att det på sikt ska omfatta alla kommunala skolor i Skara om intresse finns.

  1459941_10205022099943264_8855504387690468732_n

  Oscar Ternström

  Sverigedemokraterna Skara

 • En skola i förfall

  Av mikaelvallin den 8 oktober, 2016
  0

  Låt mig börja med att uttrycka min beundran och respekt för personalen i skolan som trots allt sämre förutsättningar att utföra sitt arbete orkar sträva vidare. Tyvärr blir det allt svårare att rekrytera kompetent personal till skolan. Jag är inte förvånad mot bakgrund av de allt tätare rapporterna i media över konsekvenserna av en skolpolitik som fullständigt havererat. Det är kränkningar, hot, misshandel, inte bara mellan elever utan elever ger sig även på personalen i skolan.

  Hur blev så här illa? Varför är Sverige allt sämre i ett internationellt perspektiv? I mina ögon är svaret oerhört enkelt, det som saknas i skolan är disciplin, respekt för personalen och katederundervisning.

  I dagens skola förväntas eleverna lära sig på egen hand genom att själva söka information. Traditionella prov ersätts med redovisningar och olika typer av grupparbeten samtidigt som det blir allt viktigare att lärande måste vara ”roligt”. För de elever som tidigt kan ta ansvar, som kommer från studievana hem och som är studiemotiverade kan dessa studiemetoder fungera väl. Den kravlösa skolan riskerar dock att missgynna i första hand studiesvaga elever eftersom dessa oftare behöver tydliga ramar och mål för att kunna prestera.

  Jag förstår att skolan har en massa lagstiftning att förhålla sig till och som grädde på moset tillkommer det ett oskrivet regelverk som blir alltmer uppenbart. Visa inte ut stökiga elever från klassrummet du riskerar att bli anmäld för kränkning och för allt i världen ta inte i en elev för det kan leda till att du blir anmäld för misshandel. Det är självklart att stökiga elever fortsätter att stöka när ingenting händer.

  Så här kan det inte fortsätta. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande elever ska kunna få stöd och stimulans. Flytta på de elever som inte tar rättning och ge alla en chans att få godkända betyg och en bättre framtid.

  Vi får nu betala priset för den flumskola som experimenterandet i skolan lett till. Det hjälper inte hur många gånger betygssystemet byts ut eller att försöka förminska problemen. Kortsiktigt finns det bara en lösning och det är att snabbt bemanna skolan med kompetent personal och stödja dem i arbetet att få ordning i skolan. Det kommer att kosta men alternativet är att problemen sakta men säkert kommer att förvärras.

  received_1672684776332118

  Per Lindström
  Sverigedemokraterna Skara

 • SD är den enda garanten för välfärden

  Av mikaelvallin den 8 oktober, 2016
  0

  Replik till Patrik Björck (S) i SKLT 3 oktober

   

  Det finns en verklighet och sen finns det Socialdemokratiska illusioner. Allt är inte socialdemokraternas fel men det är fegt att skylla ifrån sig. Om vi börjar med övervinsterna i asylindustrin är de en följd av den invandringspolitik som påbörjades under Fredrik ”öppna hjärtat” Reinfeldt och som fullständigt havererat under Löfvens styre. Tro nu inte som Patrik Björck att problemet är löst, vi har bara sett en försmak av ytterligare skattehöjningar och nedrustningar i välfärden.

  SD har under många år försökt föra in lite sunt förnuft i invandringspolitiken men inte förrän det senaste året har övriga partier vaknat. Hade övriga partier lyssnat på Sverigedemokraterna istället för att sitta i sandlådan och leka hade vi inte haft några asylbaroner i Sverige.

  När det gäller pensionärerna är sanningen den att SD ville satsa ordentligt på pensionärerna men det var (S) som röstade ner SD:s budget, alltså Socialdemokraterna såg till att pensionärerna fick det sämre. Det här vet de flesta pensionärer. SD ville även till i år satsa på pensionärerna men vad gör S? De röstar återigen ner SD:s budget till förmån för sin egen budget som satsar noll (0) kronor på pensionärerna och 112 miljarder på asylflyktingar. Sen har ni mage att påstå att det är vi som hotar välfärden.

  Det är häpnadsväckande att Patrik Björck påstår att S löst alla problem med invandringen och att de jobbar med en annan fördelning i Europa. Storbritannien har valt att gå ur EU och ett antal andra medlemsstater vägrar att ta order av de överstatliga eurokraterna i Bryssel och fler och fler medborgare i EU vill folkomrösta om medlemskapet. Världsekonomin håller nu på att mattas av och Sveriges siffror har redan börjat vända neråt. Den som fortfarande tror att EU kommer att lösa problemen med välfärdsmigranterna från tredje världen är inget annat än enfaldig.

  Ett exempel på trovärdigheten i Patrik Björcks påstående är det om ungdomsarbetslösheten. Det stämmer att den gått ner men det beror inte på Socialdemokraterna utan på att antalet ungdomar minskat med 100,000 sedan år 2013. För att ta ett annat exempel, Löfven och Ylva har utlovat 82000 traineetjänster, utbildningskontrakt och extratjänster, det har hittills blivit 2798 platser av de löftena.

  Det är så Socialdemokratisk politik fungerar, lova runt och hålla tunt.
  received_1672684776332118
  Per Lindström
  Sverigedemokraterna Skara

 • Sveriges utveckling är inte positiv

  Av mikaelvallin den 28 september, 2016
  0

  Svar till ”Vi tar ansvar”, debattartikel 22/9 av Skaraborgs socialdemokratiska riksdagsledamöter.

  I en debatt artikel påstår sig Carina Ohlsson, Patrik Björck, Monica Green, Erik Ezelius, alla fyra riksdagsledamöter för socialdemokraterna, att de tar ansvar för Sverige. Jag vill påstå att i stort sett ingenting av det de påstår är sant förutom att de bytt inriktning till en politik som höjer skatter på i stort sett allt och använder pengarna till politisk propaganda.

  En återkommande floskel är att ” vi bygger ut välfärden med 10 miljarder” per år. Det är sant att staten betalar ut pengarna men de försvinner i alla svarta hål orsakade av den ansvarslösa invandringen som tvingar kommunerna att ta emot personer som fått uppehållstillstånd trots att det varken finns bostäder, skolor eller andra kommunala resurser.

  En annan floskel är att nu blir det 30,000 nya arbeten i välfärden tack vare de 10 miljarderna, nej det blir förmodligen inga alls. I bästa fall kanske det inte blir uppsägningar av personal eller kraftiga skattehöjningar i kommunerna.

  Sveriges utveckling är inte positiv. Visst går det att rycka ut enskilda siffror som ser bra ut men sanningen är att S lånar pengar under högkonjuktur och satsar merparten på massinvandring av bidragstagare. Hela asylindustrin hålls igång med skattehöjningar och lånade pengar vilket ger en skjuts åt BNP.

  Samma politik bedriver S här i Skara, lånar hundratals miljoner för byggnationer när vi står inför en annalkande lågkonjuktur och kraftigt minskade skatteintäkter. Samtidigt kommer den ena larmrapporten efter den andra om kris i skolorna och äldreomsorgen och det enda de har att komma med är att de tar situationen på stort allvar. Varför inte göra något åt problemet istället ?

  Nej, socialdemokrater ni tar inget ansvar alls, ni är totalt ansvarslösa med både skattepengar och sveriges framtid.

  received_1672684776332118

  Per Lindström

  Sverigedemokraterna Skara

 • Det behövs ny rikspolischef

  Av mikaelvallin den 15 september, 2016
  0

  Svar till Patrik Björck (S) ”Satsa på polisen”

  Patrik Björck skriver i ett debattinlägg att socialdemokraterna satsar på polisen, men denna så kallade satsning följer ett nu ganska välbekant mönster. Alla satsningar som socialdemokraterna presenterat senaste tiden har samma upplägg, lite pengar före valet och merparten efter valet.

  Tillskottet till polisen sägs bli 2 miljarder fram till 2020, men under de två åren som återstår av mandatperioden blir det bara 100 miljoner 2017 och 450 miljoner 2018. Merparten av satsningen hamnar efter valet 2018 och eftersom detta i praktiken blir ett vallöfte vore det ärligare av Patrik Björck att lägga till ”om vi vinner valet”.

  Sverigedemokraterna har inget att invända emot att det satsas på polisen, tvärtom är detta för lite och för sent. Satsningen behövs nu och främst är det en satsning på en ny rikspolischef som är mest akut. På grund av att många poliser slutar och tjänsterna inte kan besättas, har polisen ett överskott på 700 miljoner. Det är alltså inte pengar som saknas för tillfället, det är människor som vill vara poliser.

  Att Patrik Björck försöker skyla över omfattningen av problemen genom att påstå att Skaraborg ” i princip är förskonade från dessa brott” ligger i linje med hans partiledare Stefan Löfvens påstående att det inte är någon kris inom polisen. Så sent som i söndags hade vi knivrån i Skara, i lördags var det våldtäkt i Skövde och rån i Töreboda för att ta några exempel. Inte ens bilbränder är vi förskonade från, på senare tid har det varit anlagda bilbränder i Skara och Tibro.

  Det stämmer som Patrik Björck skriver att det behöver utbildas poliser, men det vore betydligt smartare att försöka behålla de poliser som redan är utbildade och har erfarenhet. Det löser inte problemet inom polisen att pytsa ut lite pengar och sänka antagningskraven till polisutbildningen.

  Det behövs en ny rikspolischef och en ny personalpolitik inom polisen, men för socialdemokraterna är det uppenbarligen viktigare att behålla en partikamrat än att svenska folket ska få känna trygghet.

  received_1672684776332118

  Per Lindström

  Sverigedemokraterna Skara