Sverigedemokraterna i Skara | Sida 5
Välkommen tillSD Skara - Götene

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna Skara

Gruppledare
Oscar Ternström
Oscar.ternstrom@sd.se

Ordförande
Ove Berlin
ove.berlin@sd.se

Kontaktuppgifter:

SD Skara
C/O Ove Berlin
Djurgårdsvägen 15 G
532 36 Skara.

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna i Skara.
Swish-nummer för donationer är 123 601 12 41

 • Regeringens förslag är skadligt

  Av mikaelvallin den 8 december, 2016
  0

  Med Shekarabis (S) förslag på lagstiftning kommer kraven på svenska företag att bli betydligt strängare än på utländska företag. Det utländska företaget kan betala lägre löner och därför vinna upphandlingar. Svenska arbetstagare konkurreras ut. Det framgår om man läser det finstilta i Shekarabis förslag.

  Lagförslaget medför krångel som leder till att svenska småföretag, som inte kan anlita omfattande juridisk hjälp blir chanslösa vid upphandlingar. Det skulle bland annat leda till att skolor, äldreboenden och liknande inte till exempel skulle kunna servera närproducerad mat.

  Med S-regeringens förslag kommer man att kunna ställa krav på svenska företag att ha upp till 30 % utlandsfödda i arbetsstyrkan. Sådan diskriminering av svenska arbetstagare kommer vi aldrig att gå med på.

  I Sverige ska svenska regler gälla. Den som arbetar här ska göra det till rimlig lön och schyssta villkor. Det är EU som förbjuder oss att ställa samma krav på schyssta villkor för utländsk arbetskraft som vi ställer på svensk.
  Sverige behöver införa huvudentreprenörsansvar. Den som anlitar underentreprenörer ska ta ansvar för att också de använder schyssta villkor. Företrädare för kommuner och myndigheter ska ges utbildning och kunskap i hur man upphandlar och vilka krav som går att ställa på företagen.

  Vi kommer aldrig acceptera att man öppnar upp för att ställa krav på att företag ska ha ett visst antal utlandsfödda eller att den som anställer utländska arbetstagare till låga löner får konkurrensfördelar framför den som anställer svenska arbetstagare till schyssta villkor.

  Anders Forsberg (SD)
  riksdagsman Skara

  Josef Fransson (SD)
  riksdagsman Skövde

  Oscar Sjöstedt (SD)
  ekonomiskpolitisk talesman

   

 • När argumenten tryter

  Av mikaelvallin den 10 oktober, 2016
  0

  Det har säkert inte undgått någon att Sverigedemokraterna konstant anklagas för att vara både det ena och det andra. Först var vi fascister men det rann ut i sanden när till och med ett antal professorer och historiker konstaterade att SD definitivt inte är fascister.

  När anklagelsen om fascism föll övergick våra politiska motståndare till att anklaga oss för att vara rasister och grundade det på misstolkningar av vårt principprogram och påstådd främlingsfientlighet. När migrationsvågen i slutet på 2015 tvingande Socialdemokraterna och de andra partierna att vidta hårda inskränkningar i invandringen, gick det inte längre att anklaga SD för rasism. De största ”rasisterna” sitter numera i regeringen.

  Nästa ”ism” som framförallt Socialdemokraterna försöker klistra på SD är att vi är nazister. En del socialdemokratiska politiker går till och med så långt att de påstår att vi är ett parti skapat av nazister för nazister. Givetvis är detta rent nonsens och ett sätt att bemöta det skulle vara att räkna upp andra partiers bruna historia men vilken nytta skulle det göra?

  En konsekvens av att andra politiska partier försöker få Sverigedemokraterna att framstå som rasister, fascister eller nazister när det för de flesta är uppenbart att detta är osanning, är att de här begreppen urvattnas i sin betydelse. Jag tycker också att det är synnerligen respektlös mot de som drabbades av nazismen att missbruka ordet nazist bara för att försöka vinna billiga politiska poänger.

  Vad är då orsaken till att Socialdemokraterna försöker att klistra på Sverigedemokraterna etiketter som är uppenbart osanna? Syftet är att skrämma människor från att bli medlemmar eller att rösta på Sverigedemokraterna helt enkelt. Sverigedemokraterna står i stora stycken för en solidarisk politik som Socialdemokraterna har övergett. Det finns inga argument som kan försvara varför socialdemokraterna storsatsar på massinvandring och låter välfärd, säkerhet och trygghet alltmer urholkas.

  Jag kan inte låta bli att dra en parallell till barnuppfostran, barn gör inte som du säger utan som du gör. När statsministern inte kan föra en saklig debatt utan i brist på argument förfaller till att sprida osanningar om sina politiska motståndare bidrar det till att öka polariseringen i samhället och legitimerar hat och hot på sociala medier.

  Vi behöver alla gemensamt bidra till att minska hat och hot på sociala medier och polariseringen i samhället. Vi skulle alla tjäna på om Socialdemokraterna kunde bedriva en saklig debatt istället för att när argumenten tryter sprida osanningar om Sverigedemokraterna.

  received_1672684776332118

  Per Lindström
  Sverigedemokraterna  Skara

 • SD vill få bort tiggeri i Skara

  Av mikaelvallin den 8 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraterna i Skara har tidigare fått avslag på en motion om att förbjuda tiggeri i Skara. Den fick nej med hänvisning till gällande lagstiftning, då det inte går att göra en sådan lokal ordningsföreskrift.
  Nu har Anders Forsberg lagt en ny motion kring tiggeri på Skaras gator och torg.

  Målet måste vara att få bort tiggeriet. Nuvarande ordning är ingen lösning på fattigdom eller utsatthet. Diskriminering och utanförskap kommer aldrig att lösas genom att vi tillåter tiggeri på gator och torg”, skriver han i motionen och hänvisar till regeringens särskilda nationella samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson. I sin slutredovisning rekommenderade han att regeringen hjälper utsatta EU-medborgare genom stöd till hjälporganisationer på plats i stället för att svenskar eller kommuner ger pengar eller stöd till tiggare.

  Därför yrkar SD på att kommunen i lokala ordningsstadgan inför ett krav på tillstånd för passiv och aktiv insamling av pengar, vare sig det sker passivt eller aktivt och att kommunen tillser att den lokala ordningsstadgan efterföljs.

  Anders Forsberg Gruppledare SD Skara

  Anders Forsberg

  Sverigedemokraterna Skara

   

 • Seniorer i skolan

  Av mikaelvallin den 8 oktober, 2016
  0

  Oscar Ternström  har tidigare skrivit en motion om att Skaras grundskolor ska börja med klassmorfar/klassmormor.
  Nu försöker han igen.

   

  Den första motionen fick avslag då klassmorfar är ett skyddat begrepp och det är kanske inte just det konceptet som passar bäst i Skaras skolor.

  Nu har han formulerat om motionen i hopp om att få bifall på sitt förslag. Oscar Ternström vill att kommunen skapar möjligheten att tillämpa ”seniorer i skolan” för kommunens skolor.

  Han skriver att SD tycker att det är viktigt att det finns många vuxna till stöd för elever, både när det gäller själva skolan och det sociala, men nu har antalet vuxna i skolan minskats och även lärartätheten.

  Därför föreslår Oscar Ternström att seniorer kan komma till klasser och hjälpa till. Det kan underlätta för läraren som då kan fokusera mer på undervisningen, eleverna får en tryggare skolmiljö och de äldre får social stimulans.

  ”Som ytterligare en fördel knyts band över generationsgränserna, de äldre kommer kunna dela med sig av erfarenheter samtidigt som ett ömsesidigt förtroende byggs upp. Detta är viktigt för de barn som eventuellt saknar vuxna förebilder och de seniorerna kan efter skoldagens slut känna att de gjort en viktig insatts för skara, skolan och den enskilda eleven”, skriver Ternström.

  Därför föreslår han att ansvarig nämnd får i uppgift att utveckla en verksamhet som möjliggör att man tar hjälp av frivilliga seniorer i skolan och att det på sikt ska omfatta alla kommunala skolor i Skara om intresse finns.

  1459941_10205022099943264_8855504387690468732_n

  Oscar Ternström

  Sverigedemokraterna Skara

 • En skola i förfall

  Av mikaelvallin den 8 oktober, 2016
  0

  Låt mig börja med att uttrycka min beundran och respekt för personalen i skolan som trots allt sämre förutsättningar att utföra sitt arbete orkar sträva vidare. Tyvärr blir det allt svårare att rekrytera kompetent personal till skolan. Jag är inte förvånad mot bakgrund av de allt tätare rapporterna i media över konsekvenserna av en skolpolitik som fullständigt havererat. Det är kränkningar, hot, misshandel, inte bara mellan elever utan elever ger sig även på personalen i skolan.

  Hur blev så här illa? Varför är Sverige allt sämre i ett internationellt perspektiv? I mina ögon är svaret oerhört enkelt, det som saknas i skolan är disciplin, respekt för personalen och katederundervisning.

  I dagens skola förväntas eleverna lära sig på egen hand genom att själva söka information. Traditionella prov ersätts med redovisningar och olika typer av grupparbeten samtidigt som det blir allt viktigare att lärande måste vara ”roligt”. För de elever som tidigt kan ta ansvar, som kommer från studievana hem och som är studiemotiverade kan dessa studiemetoder fungera väl. Den kravlösa skolan riskerar dock att missgynna i första hand studiesvaga elever eftersom dessa oftare behöver tydliga ramar och mål för att kunna prestera.

  Jag förstår att skolan har en massa lagstiftning att förhålla sig till och som grädde på moset tillkommer det ett oskrivet regelverk som blir alltmer uppenbart. Visa inte ut stökiga elever från klassrummet du riskerar att bli anmäld för kränkning och för allt i världen ta inte i en elev för det kan leda till att du blir anmäld för misshandel. Det är självklart att stökiga elever fortsätter att stöka när ingenting händer.

  Så här kan det inte fortsätta. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande elever ska kunna få stöd och stimulans. Flytta på de elever som inte tar rättning och ge alla en chans att få godkända betyg och en bättre framtid.

  Vi får nu betala priset för den flumskola som experimenterandet i skolan lett till. Det hjälper inte hur många gånger betygssystemet byts ut eller att försöka förminska problemen. Kortsiktigt finns det bara en lösning och det är att snabbt bemanna skolan med kompetent personal och stödja dem i arbetet att få ordning i skolan. Det kommer att kosta men alternativet är att problemen sakta men säkert kommer att förvärras.

  received_1672684776332118

  Per Lindström
  Sverigedemokraterna Skara