Sverigedemokraterna i Skara | Sida 4
Välkommen tillSD Skara - Götene

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna Skara

Ordförande samt gruppledare
Oscar Ternström
Oscar.ternstrom@sd.se

Kontaktuppgifter:

SD Skara
C/O Ove Berlin
Djurgårdsvägen 15 G
532 36 Skara.

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna i Skara.
Swish-nummer för donationer är 123 601 12 41

 • En integrationsstrategi för Skara kommun

  Av anders.forsberg den 13 december, 2016
  0

  Sverige är unikt på många sätt. Vår historia och dess kultur är något som växt fram och utvecklats under seklernas gång. Den är unik och värd att värna, vårda och i många stycken också känna en stolthet över. Inte minst inom Skara kommuns gränser finns det många exempel som belyser detta. Att på ett positivt sätt stärka den regionala och nationella särarten och kulturarvets ställning är en förutsättning för alla som vill främja en positiv samhällsutveckling.

  Det är viktigt att framhålla att de som invandrar till ett annat land och möter dess kultur har ett eget ansvar för att anpassa sig, och ta till sig rådande normer och värderingar.  ”Att ta seden dit man kommer ” är ett belysande gammalt talesätt i sammanhanget.

  Först och främst kan man diskutera begreppet ”Integrationsstrategi”. Integration betecknar att när en majoritetskultur och minoritetskultur möts, så ska båda kulturerna anpassas till varandra.

  Sverigedemokraterna förordar istället assimilation, ett begrepp som istället syftar på den process som sker genom vilken en minoritet, under en eller flera generationer, helt uppgår i majoritetskulturen.

  Men vi anser inte att man heller helt ska tvingas överge sin ursprungliga kultur: Det är inte nödvändigt eller ens önskvärt för att skapa ett välfungerande samhälle. Men den som invandrar till ett nytt samhälle och möter dess kultur har likafullt ett ansvar att anpassa sig. På sikt leder även en fungerande integration till en assimilering

  .KLK

  Anders Forsberg
  Gruppledare

  KF 20161212 Punkt 13. Integrationsstrategi Skara kommun. Yrkandeförslag (SD)

  Integrationsstrategi2020 till ks

   

 • Du är diskriminerad

  Av anders.forsberg den 8 december, 2016
  0

  Står du i kö hos kommunens bostadsföretag Centrumbostäder och i synnerhet du som köar för en större lägenhet, tre eller fyrarummare, kommer du att få vänta länge. Du kanske tror att det bara finns en kö men vad du förmodligen inte känner till är det finns två köer, en intern och extern.

  Tack vare den havererade invandringspolitiken och den tvångslag som Socialdemokraterna infört som tvingar kommunerna att ta emot personer som fått uppehållstillstånd diskrimineras svenska medborgare vid tilldelning av bostäder.

  Det börjar genom att en person får uppehållstillstånd och Centrumbostäder tilldelar en mindre lägenhet, ett rum kök till exempel. Nu har kommunen uppfyllt sin plikt att ordna fram en bostad till de som blir placerade i Skara. Därefter får personen med uppehållstillståndet möjlighet via anhöriginvandring att ta hit sin familj som kan vara ganska många personer. Det blir förstås trångt att bo i en enrummare om familjen består av tre, fyra eller ibland ända upp till åtta personer.

  Den personen med sin familj behöver en större bostad och hamnar då i den interna bostadskön och har förtur när det blir en större lägenhet ledig.

  Det är här det blir fel, givetvis behöver familjen en större lägenhet. Det behöver dock alla andra familjer som växer också, här föreligger inget särskilt behov till förtur. Alla människor har samma rätt att behandlas lika. Du som står i den externa kön blir utan, det spelar ingen roll hur länge du stått i kön. Du blir diskriminerad och det kan du tacka Socialdemokraterna för. Inte nog med att du blir diskriminerad, du får även betala kalaset via skattsedeln.

  Kötiden för dig i den externa kön kommer sannolikhet att bli betydligt längre utan ett rättvist kösystem. Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) lät häromdagen hälsa att ”Vi ska i år och nästa år ta emot fler flyktingar än någonsin”.

  Vi Sverigedemokrater tycker att detta är en orimlig ordning vid fördelning av bostäder. Ett kösystem måste vara rimligt och rättvist. Vi föreslår därför införande av köpoängssystem, där den sökande tydligt och enkelt kan se var denne befinner sig i kön. Ett köpoängssystem förbättrar även möjligheterna för kommunen att förutse det framtida behovet av bostäder.

  (Debattartikel i SkLT 2016-12-08)

  12782408_10153509801168247_278083846_n                  Per Lindström -1

  Nina Drakfors                                                   Per Lindström
  Sverigedemokraterna Skara                          Sverigedemokraterna Skara
 • Regeringens förslag är skadligt

  Av mikaelvallin den 8 december, 2016
  0

  Med Shekarabis (S) förslag på lagstiftning kommer kraven på svenska företag att bli betydligt strängare än på utländska företag. Det utländska företaget kan betala lägre löner och därför vinna upphandlingar. Svenska arbetstagare konkurreras ut. Det framgår om man läser det finstilta i Shekarabis förslag.

  Lagförslaget medför krångel som leder till att svenska småföretag, som inte kan anlita omfattande juridisk hjälp blir chanslösa vid upphandlingar. Det skulle bland annat leda till att skolor, äldreboenden och liknande inte till exempel skulle kunna servera närproducerad mat.

  Med S-regeringens förslag kommer man att kunna ställa krav på svenska företag att ha upp till 30 % utlandsfödda i arbetsstyrkan. Sådan diskriminering av svenska arbetstagare kommer vi aldrig att gå med på.

  I Sverige ska svenska regler gälla. Den som arbetar här ska göra det till rimlig lön och schyssta villkor. Det är EU som förbjuder oss att ställa samma krav på schyssta villkor för utländsk arbetskraft som vi ställer på svensk.
  Sverige behöver införa huvudentreprenörsansvar. Den som anlitar underentreprenörer ska ta ansvar för att också de använder schyssta villkor. Företrädare för kommuner och myndigheter ska ges utbildning och kunskap i hur man upphandlar och vilka krav som går att ställa på företagen.

  Vi kommer aldrig acceptera att man öppnar upp för att ställa krav på att företag ska ha ett visst antal utlandsfödda eller att den som anställer utländska arbetstagare till låga löner får konkurrensfördelar framför den som anställer svenska arbetstagare till schyssta villkor.

  Anders Forsberg (SD)
  riksdagsman Skara

  Josef Fransson (SD)
  riksdagsman Skövde

  Oscar Sjöstedt (SD)
  ekonomiskpolitisk talesman

   

 • När argumenten tryter

  Av mikaelvallin den 10 oktober, 2016
  0

  Det har säkert inte undgått någon att Sverigedemokraterna konstant anklagas för att vara både det ena och det andra. Först var vi fascister men det rann ut i sanden när till och med ett antal professorer och historiker konstaterade att SD definitivt inte är fascister.

  När anklagelsen om fascism föll övergick våra politiska motståndare till att anklaga oss för att vara rasister och grundade det på misstolkningar av vårt principprogram och påstådd främlingsfientlighet. När migrationsvågen i slutet på 2015 tvingande Socialdemokraterna och de andra partierna att vidta hårda inskränkningar i invandringen, gick det inte längre att anklaga SD för rasism. De största ”rasisterna” sitter numera i regeringen.

  Nästa ”ism” som framförallt Socialdemokraterna försöker klistra på SD är att vi är nazister. En del socialdemokratiska politiker går till och med så långt att de påstår att vi är ett parti skapat av nazister för nazister. Givetvis är detta rent nonsens och ett sätt att bemöta det skulle vara att räkna upp andra partiers bruna historia men vilken nytta skulle det göra?

  En konsekvens av att andra politiska partier försöker få Sverigedemokraterna att framstå som rasister, fascister eller nazister när det för de flesta är uppenbart att detta är osanning, är att de här begreppen urvattnas i sin betydelse. Jag tycker också att det är synnerligen respektlös mot de som drabbades av nazismen att missbruka ordet nazist bara för att försöka vinna billiga politiska poänger.

  Vad är då orsaken till att Socialdemokraterna försöker att klistra på Sverigedemokraterna etiketter som är uppenbart osanna? Syftet är att skrämma människor från att bli medlemmar eller att rösta på Sverigedemokraterna helt enkelt. Sverigedemokraterna står i stora stycken för en solidarisk politik som Socialdemokraterna har övergett. Det finns inga argument som kan försvara varför socialdemokraterna storsatsar på massinvandring och låter välfärd, säkerhet och trygghet alltmer urholkas.

  Jag kan inte låta bli att dra en parallell till barnuppfostran, barn gör inte som du säger utan som du gör. När statsministern inte kan föra en saklig debatt utan i brist på argument förfaller till att sprida osanningar om sina politiska motståndare bidrar det till att öka polariseringen i samhället och legitimerar hat och hot på sociala medier.

  Vi behöver alla gemensamt bidra till att minska hat och hot på sociala medier och polariseringen i samhället. Vi skulle alla tjäna på om Socialdemokraterna kunde bedriva en saklig debatt istället för att när argumenten tryter sprida osanningar om Sverigedemokraterna.

  received_1672684776332118

  Per Lindström
  Sverigedemokraterna  Skara

 • SD vill få bort tiggeri i Skara

  Av mikaelvallin den 8 oktober, 2016
  0

  Sverigedemokraterna i Skara har tidigare fått avslag på en motion om att förbjuda tiggeri i Skara. Den fick nej med hänvisning till gällande lagstiftning, då det inte går att göra en sådan lokal ordningsföreskrift.
  Nu har Anders Forsberg lagt en ny motion kring tiggeri på Skaras gator och torg.

  Målet måste vara att få bort tiggeriet. Nuvarande ordning är ingen lösning på fattigdom eller utsatthet. Diskriminering och utanförskap kommer aldrig att lösas genom att vi tillåter tiggeri på gator och torg”, skriver han i motionen och hänvisar till regeringens särskilda nationella samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson. I sin slutredovisning rekommenderade han att regeringen hjälper utsatta EU-medborgare genom stöd till hjälporganisationer på plats i stället för att svenskar eller kommuner ger pengar eller stöd till tiggare.

  Därför yrkar SD på att kommunen i lokala ordningsstadgan inför ett krav på tillstånd för passiv och aktiv insamling av pengar, vare sig det sker passivt eller aktivt och att kommunen tillser att den lokala ordningsstadgan efterföljs.

  Anders Forsberg Gruppledare SD Skara

  Anders Forsberg

  Sverigedemokraterna Skara