Sverigedemokraterna i Skara | Sida 2
Välkommen tillSD Skara - Götene

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna Skara

Gruppledare
Oscar Ternström
Oscar.ternstrom@sd.se

Ordförande
Ove Berlin
ove.berlin@sd.se

Kontaktuppgifter:

SD Skara
C/O Ove Berlin
Djurgårdsvägen 15 G
532 36 Skara.

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna i Skara.
Swish-nummer för donationer är 123 601 12 41

 • Debatt: Så får vi tillväxt och utveckling i Skara

  Av anders.forsberg den 13 augusti, 2018
  0

  Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för sysselsättning och skatteintäkter. Kommunens näringslivsarbete bör bedrivas med befintligt företagande som bas för etableringar och nyföretagande.

  Sverigedemokraterna anser att näringslivet ska bemötas med kortare handläggningstider, rättssäkerhet och snabba beslutsvägar. Utgångspunkten är att fler ska ha möjlighet att försörja sig själva och att kommunen gynnar företag som vill etablera sig och växa.

  Vi i Sverigedemokraterna vill också se en satsning på fler praktikplatser för unga och beredskapsarbeten för långtidsarbetslösa. Dessa kan bestå av kvalitetshöjande insatser i kommunens olika verksamheter med syftet att ge erfarenhet och meriter för att arbeta inom kommunal verksamhet, söka andra jobb eller utbildningar.

  Det är av vikt för tillväxt och kunskapsbildning att den lokala arbetsmarknaden är involverade i såväl akademisk utbildning som i kunskapsutveckling och innovation genom till exempel Sveriges Lantbruksuniversitets eller Högskolan i Skövdes regi.

  De landsbygdsnära näringarna skapar viktiga arbetstillfällen och bidrar till en livskraftig och levande landsbygd. Livsmedelsproduktion, skogsbruk, energi, jakt, fiske och besöksnäringen är exempel på verksamheter som nyttjar lokala mark-och naturresurser och har en stark potential för att växa och utvecklas i kommunen.

  Livsmedel som upphandlas ska enligt oss vara producerade enligt gällande svensk miljö-och djurskyddslagstiftning. Detta är kanske mer aktuellt än någonsin med tanke på den extrema torka som råder och hur lantbrukarna brottas med låga skördar, brist på foder och långa slaktköer.

  Ytterligare en nyckel till tillväxt och utveckling är kommunikationer. Vi måste få människor att vilja bosätt sig i hela kommunen och skapa goda förutsättningar för att kunna arbeta och utbilda sig på andra orter samtidigt och bo kvar. Därför är ökade satsningar på infrastruktur och förbättrad kollektivtrafik absolut nödvändig.

  Sverigedemokraterna vill ge företagarna det erkännande och stöd de förtjänar. På riksplanet har vi lagt fram ett antal förslag med avsikt att gynna företagandet. Det handlar bland annat om ett utvidgat starta eget-bidrag, minskat sjuklöneansvar, sänkt arbetsgivaravgift samt en progressiv energi- och industripolitik.

  I vårt Sverige ska det löna sig att arbeta, skapa sysselsättning och att ta risker för en bättre framtid.


  Sammy Almedal (SD)

  Kommunfullmäktigekandidat Skara

 • Debatt: Vi accepterar inte att äldre dör ensamma

  Av anders.forsberg den 23 juli, 2018
  0

  Vi i Sverigedemokraterna accepterar inte att äldre dör ensamma, slutar sina liv i social isolering eller att människor känner stark oro för att bli gamla på grund av brister inom omsorgen. Som medborgare ska man kunna åldras med värdighet.

  Den dag man får svårt att klara sig själv behöver samhället finnas där och erbjuda det stöd som behövs. Vi anser att äldre ska ha större möjlighet att kunna bo kvar i sin invanda miljö, även om vård- och omsorgsbehov ökar.

  Sverigedemokraterna anser också att vårdtagare ska kunna äta vällagad och näringsrik mat varje dag. Skara kommun bör därför sträva efter att maten ska ha ett högt näringsvärde och gärna vara närproducerad.

  Arbetsmiljön behöver förbättras och vårdyrkets status behöver höjas genom ett kompetenslyft med bibehållen lön. Vi vill även utöka möjligheten till heltid och rätt till deltid för vårdpersonal inom offentlig sektor och avveckling av de ofrivilligt delade turerna och skiftarbete för vårdpersonal.

  Sveriges äldre förtjänar att få tillgång till världens bästa äldreomsorg. Sverigedemokraterna fokuserar alltid på kvalitet inom offentlig finansierad verksamhet och vi lägger inga ideologiska värderingar i driftsform. Vi välkomnar konkurrens inom välfärdssektorn så länge detta leder till ökad valfrihet, kvalitet och brukarnöjdhet.

  På riksplanet så vill Sverigedemokraterna öka sin satsning på pensionärer från tidigare genom att höja både bostadstillägget och garantipensionen med en tusenlapp vardera. Sedan tidigare vill vi i ett steg avskaffa hela skillnaden mellan skatt på lön och på pension. Totalt innebär det 11 miljarder mer till pensionärerna än vad regeringen har föreslagit. Vi vill också sänka högkostnadsskydden för vård och medicin.

  Skatterna har sänkts kraftigt de senaste åren för löntagare. Pensionärerna har fått nöja sig med några brödsmulor. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionärerna mer än vad något annat parti föreslagit.

  Dagens äldre är de som byggt Sverige och gjort det till ett fantastiskt land att leva i. Samhället har därför en skyldighet att inte kompromissa med pensionärers ekonomiska trygghet och ska därför garantera pensioner på minst en skälig nivå.

  Oscar Ternström

  Gruppledare för Sverigedemokraterna i Skara

 • Budget för Skara kommun 2019

  Av anders.forsberg den 4 juni, 2018
  0

  Sverigedemokraterna strävar efter att återuppbygga ett samhälle vars grundstenar vilar på gemenskap, tillit och lojalitet.

  Med en sverigedemokratisk politik så stärks möjligheterna för Skaras medborgare att bedriva företag, arbeta och utbilda sig.

  Med en skola i toppklass, fungerande omsorg för såväl äldre som unga samt ett aktivt föreningsliv så stärks sammanhållningen.
  Utan diskriminerande särlösningar och kostsamma misslyckade mångfaldsprojekt.

  Sverigedemokraterna prioriterar trygghet, vård och skola byggt på en rimlig skattenivå med en ekonomi i balans

  Sverigedemokraternas budget och plan inriktas för ett långsiktigt resultat där överskottet ska kunna avsättas som ekonomisk reserv för framtiden i form av eget kapital, som vid behov kan nyttjas under ekonomiskt svårare tider.

  För 2019 föreslår vi inga förändringar avseende kommunalskatten utan en fortsatt skattesats på 21,10 skattekrona.

  Budgeterat resultat Skara kommun:
  2019 12,8 mkr
  2020 12,2 mkr
  2021 5,5 mkr

  Vår budget kan du läsa här:

  Budget-2019-SD.docx

  Ekonomiska förutsättningar budget 2019 SD.docx

   

 • Medlemsmöte

  Av anders.forsberg den 22 mars, 2018
  0

   Den 9 april klockan 18:00 är du välkommen på medlemsmöte och fika på Happy Bowl i Skara.

  Det är valår och vi kommer att få en spännande tid fram till valet i september.

  Då är det viktigt att vi får höra vad ni medlemmar förväntar er av oss.
  Vad kan vi göra tillsammans och hur kan jag bidra i arbetet framöver? Vilka är våra valfrågor?

  Vill du veta mer så är du välkommen på vårt medlemsmöte.

  Medverkar gör Josef Fransson, distriktsordförande Sverigedemokraterna Skaraborg. Riksdagsman sedan 2010 samt nyvald distriktsordförande.

  Dessutom kommer Oskar Öberg, ledamot i styrelsen för SD Skara att berätta om hur det är att leva med Aspergers syndrom.
  Hur fungerar det att leva med en diagnos och hur bemöts man i samhället?

  Välkomna

  Ove Berlin

  Vice ordförande Sverigedemokraterna i Skara

  Anmälan sker till senast den 6 april 2018 till
  ove.berlin@sd.se eller mobil: 0708 77 38 22

 • Integrationsplikt för nyanlända

  Av anders.forsberg den 20 februari, 2018
  0

  Att bli svensk är en långsam process som kräver egen vilja, förmåga samt möjligheter att bli en del av majoritetssamhället. Med en hög asyl- och anhöriginvandring under en kort historisk tid försvåras assimilationen. För att bli en del av det svenska samhället krävs god kunskap inom det svenska språket, förmågan att själv kunna bidra till sitt eget uppehälle samt förståelse kring gemensamma svenska normer och värderingar.

  Vi i Sverigedemokraterna Skara vill därför införa en integrationsplikt för alla nyanlända till kommunen. Integrationsplikten innebär att den nyanlände ska göra tydliga språkliga framsteg inom SFI, genomgå en 100 timmar lång kurs (2,5 veckor) i samhällsorientering samt följa de aktivitetsinsatser som Arbetsförmedlingen ordnar för att komma i arbete.

  Plikten innebär att nyanlända får gå om SFI tills man klarar språktestet. Kursen i samhällsorienteringen ska även tentas och vid ett icke-godkänt resultat måste kursen göras om. Det ska även finnas krav på nyanlända att aktivt söka arbete. De nyanlända som upprepande gånger misslyckas, inte deltar i utbildning eller etableringsinsatser heller inte ska kunna erhålla försörjningsstöd.

  Sverigedemokraterna vill öka medborgarskapets betydelse genom att stärka kopplingen till rättigheter, såsom tillgång till de generella välfärdssystemen. Sverige är idag ett kluvet land, kluvet mellan invandrare och svenskar, stad och land, äldre och yngre.Nu mer än någonsin så behövs en mer sammanhållen politik för att bygga vår gemensamma identitet, för social tillit och för sammanhållning.

  Oscar Ternström
  Ordförande SD Skara

  Motion kring integrationsplikt