Sverigedemokraterna i Skara | Sida 13
Välkommen tillSD Skara - Götene

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna Skara

Ordförande samt gruppledare
Oscar Ternström
Oscar.ternstrom@sd.se

Kontaktuppgifter:

SD Skara
C/O Ove Berlin
Djurgårdsvägen 15 G
532 36 Skara.

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna i Skara.
Swish-nummer för donationer är 123 601 12 41

 • En liten film om oss..

  Av connywinrot den 7 januari, 2014
  0
  0

  En liten presentationsfilm om hur vi har kommit dit vi är idag och hur vi förbereder oss inför supervalen 2014, framtagen till landsdagarna 2013.Vill du hjälpa till eller om du har några frågor/funderingar är du välkommen att kontakta distriktet på telefon; 0707-16 70 04 eller via epost; skaraborg@sverigedemokraterna.se.

 • Mångkulturellt Bokslut

  Av connywinrot den 29 maj, 2013
  0
  0

  Vi i Sverigedemokraterna lämnade en motion till kommunfullmäktige där vi föreslog att avtalet med Migrationsverket skulle sägas upp och att kommunen genom ett Mångkulturellt Bokslut, skulle utreda kommunens kostnader den förda massinvandringspolitiken i Sverige de sista 20 åren.

  Låt mig först klargöra en sak. Vi i Sverigedemokraterna skyller inte problemen på invandrarna, för vi ser positivt på en återhållsam invandringspolitik, som ger de människor som kommer hit, möjligheten att på ett bra sätt integreras in i det svenska samhället. Vad vi verkligen utpekar som problemet, är Europas mest extrema invandringspolitik som undergräver det svenska samhället och visar sig bland annat som utanförskap, bidragsberoende, massarbetslöshet, gängkriminalitet, islamism, hedersvåld, mm.

  Ett mångkulturellt bokslut syftar till att utreda och presentera de effekter som invandringspolitiken medför i Skara Kommun. T ex år 2011 i Skara kommun så var 9,2 % av befolkningen utrikes födda och stod för 54,2% utnyttjande av försörjningsstödet.
  Källa: Socialstyrelsen 

  Av de asylsökande som beviljades uppehållstillstånd år 2000 var det bara 50% som 7 år efter ankomst hade någon form av sysselsättning.
  I denna rapports sammanfattning står att läsa: ”Utrikesfödda har en lägre sysselsättningsgrad och en markant högre arbetslöshet än inrikes födda. Lägst sysselsättningsgrad har personer födda utanför Europa” Källa: SCB s rapport integration – utrikesfödda på arbetsmarknaden släppt 2009.

  Att invandringen är en kostnad för mottagarkommunen är ett vedertaget faktum och det är trist att den frågan tydligen inte kan hanteras på ett professionellt sätt. Det är ingen som ifrågasätter det faktum att man räknar på vad våra äldre eller ett förskolebarn kostar kommunen. Men när det handlar om invandringen och dess kostnader blir det genast mer högtravande.

  Anders Forsberg
  Sverigedemokraterna Skara

 • Debatt: Vindkraften en återvändsgränd. Därför röstar SD Skara nej till en etablering av vindkraftverk på Billingen.

  Av den 22 november, 2012
  0
  0

  Vindkraften en återvändsgränd…

  Därför röstar SD Skara nej till en etablering av vindkraftverk på Billingen.

  Vinden är en oregelbunden energikälla som genererar energi när det blåser. På årsbasis brukar man räkna med att ett vindkraftverk levererar energi som motsvarar full effekt under 1750 – 3500 timmar (av årets 8760). Medeltalet för vindkraftverk i Sverige är 2000 timmar per år på land (23 % verkningsgrad) och 3000 timmar till havs (34 % verkningsgrad).

  (mer…)

 • Skara Kommunfullmäktige – 2011-11-28

  Av martinjohansson den 5 december, 2011
  0
  0

  Efter en maratonlång allmänpolitisk debatt i Djäkneskolans aula så lyckades till slut Alliansen få igenom sin budget för 2012.
  Debatten visade med all önskvärd tydlighet den stora spricka som finns mellan Alliansen och de Röd-Gröna i Skara.
  Det visar också att vi i Sverigedemokraterna återigen är tungan på vågen i många av de stora besluten för Skara kommun.

  Alliansen gjorde vissa justeringar i sitt budgetförslag för att till viss del tillmötesgå de Röd-Grönas ändringsförslag, såsom nedläggningen av Demokratiberedningen och borttagandet av lokaliseringen för det nya Amandaköket.
  Detta eftersom de visste att vi stödde dessa förslag.

  Under debatten gjorde vi i Sverigedemokraterna tidigt klart att vi stödde Alliansens budgetförslag.
  För oss är det viktigt med en stabil kommunpolitik och att medborgarnas skattepengar används på bästa sätt.
  Dessutom har Alliansen valt att visa en större öppenhet gentemot oss i Sverigedemokraterna i budgetdiskussionerna än vad de Röd-Gröna varit intresserade av att göra.
  Däremot hade vi två tilläggsyrkanden, där vi dels ville lägga ner Demokratiberedningen, som vi valde att ta bort när Alliansens justerade budgetförslag presenterades.

  Den andra ändringen vi ville ha,var att stödja de Röd-Grönas ändringsförslag om frysta politikerarvoden och borttagandet av 1:a vice Ordförandetjänsten som finns idag i Skara kommun.
  Tyvärr valde socialdemokraterna under mötet att göra upp med Alliansen att bibehålla tjänsten och låta arvodena vara kvar oförändrade.
  Vårt ändringsförslag röstades ned men Miljöpartiet visade iallafall stake genom att rösta för vårt yrkande.

  En ibland rörig kommunpolitiskt debatt med ännu rörigare röstningsförfarande….
  Däremot väldigt intressant och lärorikt.

  För frågor, kontakta: Anders Karlsson
  anders.karlsson@sverigedemokraterna.se

 • Tidig julklapp till Kommunfullmäktige i Skara Kommun

  Av martinjohansson den 9 november, 2011
  0
  0
  Kommunfullmäktige Skara måndagen den 31/10

   

  Oskar Lindblom, gruppledare SD Skara, delade ut två presentböcker till dels
  kommunalrådet Charlotte Nordström (M) men också till oppositionsrådet Barbro Hassel (S).
  Detta med anledning av att Sverigedemokraterna nu har suttit i lite mer än ett år i Skara
  kommunfullmäktige.

   

  I sitt anförande pratade han bland annat om förmågan att se över de
  psykologiska och idologiska murar man som politiker lätt kan skapa sig.
  Samt om hur flera partier i riksdagen, liksom Sverigedemokraterna, numera
  kräver att Stasi-arkiven öppnas för allmänheten.
  Detta är ett tecken i tiden, att vi måste vidga våra vyer lite mer.

   

  Som en tidig julklapp fick de två boken ”Världsmästarna”, skriven av Julia
  Caesar. En bok skriven av en journalist, som av rädsla för förföljelser och risk för
  avsked, valt att skriva under pseudonym.

   

  Hon beskriver Sveriges väg ifrån ett av världens tryggaste och
  rikaste länder på väg in i en mångkulturell kollaps.
  De både damerna tackade artigt och tog emot presenten.