Integrationsplikt för nyanlända | Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Integrationsplikt för nyanlända

Att bli svensk är en långsam process som kräver egen vilja, förmåga samt möjligheter att bli en del av majoritetssamhället. Med en hög asyl- och anhöriginvandring under en kort historisk tid försvåras assimilationen. För att bli en del av det svenska samhället krävs god kunskap inom det svenska språket, förmågan att själv kunna bidra till sitt eget uppehälle samt förståelse kring gemensamma svenska normer och värderingar.

Vi i Sverigedemokraterna Skara vill därför införa en integrationsplikt för alla nyanlända till kommunen. Integrationsplikten innebär att den nyanlände ska göra tydliga språkliga framsteg inom SFI, genomgå en 100 timmar lång kurs (2,5 veckor) i samhällsorientering samt följa de aktivitetsinsatser som Arbetsförmedlingen ordnar för att komma i arbete.

Plikten innebär att nyanlända får gå om SFI tills man klarar språktestet. Kursen i samhällsorienteringen ska även tentas och vid ett icke-godkänt resultat måste kursen göras om. Det ska även finnas krav på nyanlända att aktivt söka arbete. De nyanlända som upprepande gånger misslyckas, inte deltar i utbildning eller etableringsinsatser heller inte ska kunna erhålla försörjningsstöd.

Sverigedemokraterna vill öka medborgarskapets betydelse genom att stärka kopplingen till rättigheter, såsom tillgång till de generella välfärdssystemen. Sverige är idag ett kluvet land, kluvet mellan invandrare och svenskar, stad och land, äldre och yngre.Nu mer än någonsin så behövs en mer sammanhållen politik för att bygga vår gemensamma identitet, för social tillit och för sammanhållning.

Oscar Ternström
Ordförande SD Skara

Motion kring integrationsplikt