Motion – Inga terrorister på våra gator | Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Motion – Inga terrorister på våra gator

Bildresultat för is terrorister

Vi föreslår att vår kommun framställer tydliga riktlinjer inför eventuell kontakt med IS-återvändare samt att kommunen uttalar och tydliggör att Skara kommun inte är en fristad för terrorist-sympatisörer.

Det finns en skyldighet i vårt land att spåra upp, utreda och samverka till att de som har begått brott såsom krigsförbrytelser, folkmord eller brott mot mänsklighet lagförs i vårt samhälle.
Det råder dock en oklarhet i vissa kommuner hur man ska kunna agera då man i okunskap tror sig vara bunden i sekretesslagstiftning inom exempelvis socialtjänsten.
Men fakta förklarar följande; att sekretess får brytas då personer som är tjugo år eller äldre misstänks ha begått brott som ger minst ett års fängelse, vilket nu skulle gälla misstänkta IS-anhängare.

Vi i Sverigedemokraterna anser att vi som kommun inte är undantagna från situationens allvar i dagens läge utan har en skyldighet att stå beredda att hjälpa säkerhetspolisen då en anhängare av IS skräckvälde i världen eventuellt beslutar sig för att bosätta sig i vår kommun.

Med anledning av detta yrkar vi på följande:

-Att kommunen framställer tydliga riktlinjer till de myndigheter och instanser som kan komma i kontakt med IS-återvändare.

-Att kommunen uttalar att Skara aldrig kommer att vara en fristad för terrorist-sympatisörer.

För Sverigedemokraterna Skara

Therese Holm