Fullmäktige | Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Fullmäktige

Sverigedemokraterna i Skara har sedan valet 2014 fem platser i kommunfullmäktige och innehar för närvarande en politisk vågmästarroll. Vi är dessutom representerade med en ordinarie ledamot samt ersättare i följande styrelser och nämnder: Kommunstyrelsen, Omsorgsnämnden, Barn- och Utbildningsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden.

Sverigedemokraterna lade under 2017 sin tredje budget för Skara med fokus på trygghet, skolan och ekonomi i balans.
Med den nya budgeten som underlag har vi fortsatt att utveckla och fördjupa vår kommunpolitik.

Kommunalskatten utgör den huvudsakliga inkomstkällan för kommunen. Att lösa kortsiktiga ekonomiska problem genom skattehöjningar löser inte den strukturella problem som ligger bakom.

Välfärden behöver vara solidariskt finansierad men det är samtidigt vår uppfattning att ekonomiska skillnader mellan olika samhällsgrupper inte ska utjämnas genom en aggresiv skattepolitik.

Utbildning, arbete och företagsamhet måste löna sig. Dessa incitament är grundläggande för ekonomisk tillväxt och vår gemensamma välfärd.

Vi i Sverigedemokraterna Skara kommer i vår politiska gärning fortsatt att prioritera trygghet och behoven inom skola och omsorg i första hand.

Fullmäktigegruppen består av:

Oscar Lindblom (ledamot)

Oscar Ternström (gruppledare)

Ove Berlin (ledamot)

 

Lars-Åke Hedström (ledamot)