Fullmäktige | Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Fullmäktige

Sverigedemokraterna i Skara fick i valet 2018 sju platser i kommunfullmäktige. Vi är representerade med ordinarie ledamot samt ersättare i följande styrelser och nämnder: Barn- och Utbildningsnämnden, Kommunstyrelsen, Krisledningsnämnden, Kultur- och Fritidsnämnden, Miljö- och byggnadsnämnden, Nämnden för Service och Teknik, Omsorgsnämnden samt Valnämnden. Dessutom ingår vi i styrelserna för de kommunala bolagen Centrumbostäder AB och Skara Energi AB.

Sverigedemokraterna lade under 2018 sin fjärde budget för Skara med fokus på sammanhållning, trygghet och ekonomi i balans.
Med den nya budgeten som underlag kommer vi fortsatt att utveckla och fördjupa vår kommunpolitik.

Med en sverigedemokratisk politik så stärks möjligheterna för Skaras medborgare att bedriva företag, arbeta och utbilda sig.

Med en skola i toppklass, fungerande omsorg för såväl barn som unga samt ett aktivt föreningsliv så stärker vi sammanhållningen.

Fullmäktigegruppen består av:

Jan-Olof Bohlin                          Jan-Olof Bohlin                         Jan-Olof Bohlin

Oscar Ternström                                      Ove Berlin                                               Sammy Almedal
Ledamot                                                    Gruppledare                                            Ledamot

Jan-Olof Bohlin                         Jan-Olof Bohlin                          Jan-Olof Bohlin

Silvia Persson                                       Rebecka Karlsson                                    Oscar Öberg
Ledamot                                                 Ledamot                                                    Ledamot

Jan-Olof Bohlin                      Jan-Olof Bohlin                            

Therese Holm                                       Britt-Marie Johansson                          Marco Krans
Vice gruppledare                                  Ersättare                                                  Ersättare

Jan-Olof Bohlin                  Jan-Olof Bohlin

Anders Ek                                             Jan Wallander
Ersättare                                               Ersättare