Fullmäktige | Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Fullmäktige

Sverigedemokraterna i Skara fick i valet 2014 fem platser i kommunfullmäktige. Vi är representerade med ordinarie ledamot samt ersättare i följande styrelser och nämnder: Kommunstyrelsen, Omsorgsnämnden, Barn- och Utbildningsnämnden samt Kultur- och Fritidsnämnden.

Sverigedemokraterna lade under 2018 sin fjärde budget för Skara med fokus på sammanhållning, trygghet och ekonomi i balans.
Med den nya budgeten som underlag kommer vi fortsatt att utveckla och fördjupa vår kommunpolitik.

Med en sverigedemokratisk politik så stärks möjligheterna för Skaras medborgare att bedriva företag, arbeta och utbilda sig.

Med en skola i toppklass, fungerande omsorg för såväl barn som unga samt ett aktivt föreningsliv så stärks sammanhållningen.

Fullmäktigegruppen består av:

Oscar Ternström (gruppledare)

Ove Berlin (vice gruppledare)

Lars-Åke Hedström (ledamot)