Debatt: Så får vi tillväxt och utveckling i Skara | Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Debatt: Så får vi tillväxt och utveckling i Skara

Tillgång på kompetent arbetskraft och ett gott företagsklimat är avgörande för sysselsättning och skatteintäkter. Kommunens näringslivsarbete bör bedrivas med befintligt företagande som bas för etableringar och nyföretagande.

Sverigedemokraterna anser att näringslivet ska bemötas med kortare handläggningstider, rättssäkerhet och snabba beslutsvägar. Utgångspunkten är att fler ska ha möjlighet att försörja sig själva och att kommunen gynnar företag som vill etablera sig och växa.

Vi i Sverigedemokraterna vill också se en satsning på fler praktikplatser för unga och beredskapsarbeten för långtidsarbetslösa. Dessa kan bestå av kvalitetshöjande insatser i kommunens olika verksamheter med syftet att ge erfarenhet och meriter för att arbeta inom kommunal verksamhet, söka andra jobb eller utbildningar.

Det är av vikt för tillväxt och kunskapsbildning att den lokala arbetsmarknaden är involverade i såväl akademisk utbildning som i kunskapsutveckling och innovation genom till exempel Sveriges Lantbruksuniversitets eller Högskolan i Skövdes regi.

De landsbygdsnära näringarna skapar viktiga arbetstillfällen och bidrar till en livskraftig och levande landsbygd. Livsmedelsproduktion, skogsbruk, energi, jakt, fiske och besöksnäringen är exempel på verksamheter som nyttjar lokala mark-och naturresurser och har en stark potential för att växa och utvecklas i kommunen.

Livsmedel som upphandlas ska enligt oss vara producerade enligt gällande svensk miljö-och djurskyddslagstiftning. Detta är kanske mer aktuellt än någonsin med tanke på den extrema torka som råder och hur lantbrukarna brottas med låga skördar, brist på foder och långa slaktköer.

Ytterligare en nyckel till tillväxt och utveckling är kommunikationer. Vi måste få människor att vilja bosätt sig i hela kommunen och skapa goda förutsättningar för att kunna arbeta och utbilda sig på andra orter samtidigt och bo kvar. Därför är ökade satsningar på infrastruktur och förbättrad kollektivtrafik absolut nödvändig.

Sverigedemokraterna vill ge företagarna det erkännande och stöd de förtjänar. På riksplanet har vi lagt fram ett antal förslag med avsikt att gynna företagandet. Det handlar bland annat om ett utvidgat starta eget-bidrag, minskat sjuklöneansvar, sänkt arbetsgivaravgift samt en progressiv energi- och industripolitik.

I vårt Sverige ska det löna sig att arbeta, skapa sysselsättning och att ta risker för en bättre framtid.


Sammy Almedal (SD)

Kommunfullmäktigekandidat Skara