Debatt – Målet måste vara att få bort tiggeriet | Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Debatt – Målet måste vara att få bort tiggeriet

Sverigedemokraterna anser det som självklart att varje land själv ska bära ansvar för sina egna medborgare. Att tigga är ett sätt för fattiga migranter främst från Rumänien och Bulgarien att försörja sig på, många gånger samordnat med människohandel och annan kriminalitet.
Vi anser att nuvarande (o)ordning inte är en lösning på varken fattigdom eller utsatthet.

Vi kan återigen konstatera att varken socialdemokrater eller moderater förmår sig att läsa sverigedemokraternas motioner utan istället väljer de att slentrianmässigt att avslå våra förslag. Detta trots att man i sin politiska retorik gällande till exempel tiggarfrågan framställer sig helt annorlunda.

Vår motion kring tiggeri avsåg inte att förbjuda företeelsen som sådan, eftersom detta är ett nationellt ansvar, utan att genom ett tillägg i de lokala ordningsstadgarna kräva tillstånd för alla typer av insamlingar. Det är en stor skillnad.

På nationellt plan så är Sverigedemokraterna det enda parti i riksdagen som vill att tiggeri för utländska medborgare ska förbjudas. Vi var det parti som först pekade på just det problemet inför EU-valet 2014 och manade till att det organiserade tiggeriet skulle förbjudas. Sverigedemokraterna vill göra det omöjligt att resa till Sverige, i akt och mening för att nyttja EU:s generösa inrese- och uppehållsregler med syftet att leva på tiggeri och andra mer eller mindre ljusskygga verksamheter

Tiggeriproblematiken är stor och växande. Människor störs, oroas och påverkas negativt av tiggarna och de kåkstäder som blir allt vanligare i och kring våra samhällen. Hitresta migranter ockuperar privat mark och saboterar för näringsidkare och smutsar ner i parker och på andra offentliga platser,

Regeringens särskilda nationella samordnare för utsatta EU-medborgare, Martin Valfridsson, vill se ett förbud mot tiggeri – för att det är organiserat. ”Genom att förbjuda tiggeriet tror jag att man får betydligt bättre redskap från svensk sida att kunna komma åt detta”, sade han till Studio Ett (2017-04-24).

Diskriminering och utanförskap i Sverige eller andra länder kommer aldrig att lösas genom att vi tillåter tiggeri på gator och torg. Målet måste vara att få bort tiggeriet.

Slutligen. Till alla er politiska kappvändare och andra förmenta oppositionspartier. Er omsvängning är välkommen, men så länge inte det resulterar i politisk handling så framstår det mer som ett svenskt mästerskap i politiska lappkast. Väljarna är smartare än så.

Anders Forsberg
Gruppledare (SD) Skara