Budget för Skara kommun 2019 | Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Budget för Skara kommun 2019

Sverigedemokraterna strävar efter att återuppbygga ett samhälle vars grundstenar vilar på gemenskap, tillit och lojalitet.

Med en sverigedemokratisk politik så stärks möjligheterna för Skaras medborgare att bedriva företag, arbeta och utbilda sig.

Med en skola i toppklass, fungerande omsorg för såväl äldre som unga samt ett aktivt föreningsliv så stärks sammanhållningen.
Utan diskriminerande särlösningar och kostsamma misslyckade mångfaldsprojekt.

Sverigedemokraterna prioriterar trygghet, vård och skola byggt på en rimlig skattenivå med en ekonomi i balans

Sverigedemokraternas budget och plan inriktas för ett långsiktigt resultat där överskottet ska kunna avsättas som ekonomisk reserv för framtiden i form av eget kapital, som vid behov kan nyttjas under ekonomiskt svårare tider.

För 2019 föreslår vi inga förändringar avseende kommunalskatten utan en fortsatt skattesats på 21,10 skattekrona.

Budgeterat resultat Skara kommun:
2019 12,8 mkr
2020 12,2 mkr
2021 5,5 mkr

Vår budget kan du läsa här:

Budget-2019-SD.docx

Ekonomiska förutsättningar budget 2019 SD.docx