Åldersbestämning av de ”ensamkommande barnen” | Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Åldersbestämning av de ”ensamkommande barnen”

Vi i Sverigedemokraterna anser att den oansvariga migrationspolitiken med ett stort mottagande av asylsökande är ekonomiskt och socialt ohållbart för Sverige som nation och Skara som kommun. Även om en viss tillnyktring har skett avseende den förda politiken, måste ytterligare åtgärder vidtas från regering och riksdag för en mer realistisk och effektiv migrationspolitik.

Eftersom Skara har ett högt mottagande vill vi omförhandla avtalen med Migrationsverket både gällande den generella flyktingmottagningen och de så kallade ensamkommande barnen. Ambitionen bör vara att avtalen ska vara utformade som så kallade nollavtal.

Migrationsverket – vars uppgift det är att se till att en person som söker skydd i Sverige, som säger sig vara minderårig, bevisar, styrker eller åtminstone gör trovärdigt att han verkligen är det – har mer eller mindre fram till nu struntat i detta trots att det bland annat har påpekats i en dom från Migrationsöverdomstolen (UM-2437-13) att det är den sökande som ska visa att den ålder han uppger stämmer.

Den danska motsvarigheten till Migrationsverket testar regelbundet ensamkommande. Andelen varierar för olika undersökningar men i samtliga fall är det en majoritet som är äldre än 18 år. Genom tand- och handledsröntgen har man i Norge och Finland funnit att uppemot 65 procent av alla asylsökande som säger sig vara strax under 18 år eller yngre, inte är det.

Skara kommun bör inte acceptera att Migrationsverket placerar ensamkommande som i verkligheten är vuxna män. Vi ska inte medverka till att vuxna män blandas med barn på boenden och i skolan. Dessutom är det orimligt att kommunen tar ett ekonomiskt och socialt ansvar för vuxna, som om de vore minderåriga.

Enligt SKL:s PM ”Rutiner för omprövning av Migrationsverkets anvisningsbeslut (2016-10-06) samt PM (2017-02-07) ”Ändrade åldersbedömningar av ensamkommande barn” så är Migrationsverket är skyldigt att ta ställning till en begäran från kommunen om att omprövning ska göras.

I samband med begäran om omprövning ska kommunen lämna över en utredning med uppgifter som talar för att den sökande är betydligt äldre än 18 år. Migrationsverket har därefter att bedöma om det finns tillräcklig grund för att ompröva sitt tidigare beslut.

När ansvariga myndigheter inte utför sitt arbete och regeringen inte kräver att lag och domstolsbeslut efterföljs, måste vi som kommun själva ta ansvar. Ett ansvar som resterande partier i Skara underlåtit sig att ta på senaste kommunfullmäktige.

Anders Forsberg
Gruppledare SD Skara