Motion Sverigedemokraterna

 

Dagbarnvårdare.

 

Ett gott alternativ till förskolor är dagbarnvårdare. Dessa kan vara kommunala och ha fast anställning med månadslön. Det finns även dagbarnvårdare som driver verksamheten som egenföretagare.                                                                                                                                       Yrkesgruppen dagbarnvårdare är ett ytterst viktigt alternativ till den traditionella förskolan, men trots det så uppmärksammas de inte i samma utsträckning som förskolan gör, varken i Sverige som land eller Skara som kommun. Även skolverket har benämnt yrkesgruppen som den osynliga barnomsorgen. 

Vad vi i Sverigedemokraterna vill betona är att oavsett hur barnomsorgen ser ut så måste utgångspunkten vara barnets bästa. Sanningen är att långt ifrån alla barn är redo att vid exempelvis redan vid ett till två års ålder möta omvärlden genom en större barngrupp med begränsad uppmärksamhet. Därför anser vi att dagbarnvårdare är ett viktigt alternativ för att upprätthålla valfrihet för varje unikt barn.                                    

Under de senaste årtiondena har antalet dagbarnvårdare kraftigt minskat. Orsakerna kan vara en minskad efterfrågan från föräldrarna, men också högre krav på strukturerad, pedagogisk verksamhet hos dagbarnvårdaren. Men det har även på kommunfullmäktige i Skara kommit upp en efterfrågan på dagbarnvårdare från en mamma. Blev hennes fråga hängande i luften?

Informationskampanjer kring möjligheten att välja respektive arbeta som dagbarnvårdare borde läggas extra krut på, kanske särskilt i det växande Varnhem med omnejd, då vi vet att kön till barnomsorg är oroväckande hög här.

 

Därför föreslår Sverigedemokraterna i Skara

 

Att undersöka efterfrågan på dagbarnvårdare genom att aktivt arbeta med informationskampanjer kring möjligheten att välja respektive arbeta som dagbarnvårdare i Skara kommun.

 

Att kommunen tar fasta på att dagbarnvårdare ska erbjudas likvärdiga möjligheter och förutsättningar i Skara kommun som alternativet förskola.

 

För Sverigedemokraterna i Skara

Therese Holm