2021-10-18

Motion till Skara kommunfullmäktige.

 

Körkortsutbildning för Vård och omsorgsprogrammet

 

Vi kan idag se hur våra medarbetare sliter ont inom vård och omsorg

Vi måste ta till drastiska förändringar för att få vården i kommunen att fungera tillfredställande för invånarna. Löser vi det som vi alltid har gjort?
Nej! Vi måste vara föregångare inom hur man bygger upp en medmänsklig och en effektiv vård. För att vi ska få en så bra vård till våra äldre och sjuka som har byggt upp dagens välstånd måste vi hitta på nya lösningar.

Vårt förslag är att i Vård och omsorgsprogrammet ska körkort inkluderas så att när utbildningen är klar kan eleverna gå direkt ut i arbetslivet.

I Fordons-och transportprogrammet ingår körkortsutbildningen och det borde också ingå i Vård och omsorgsprogrammet då dom jobbar under samma premisser.

 

Sverigedemokraterna Skara föreslår

Att: Att: Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda möjligheterna att implementera körkortsutbildning får de som går vård och omsorgsprogrammet på Katedralskolan Skara.

För Sverigedemokraterna i Skara

Oscar Öberg