Interpellation till kommunalrådet angående företagande och bidragsförsörjning i Skara kommun

 

Att skapa ett gott näringslivsklimat måste vara en av de viktigaste arbetsuppgifterna en kommun har! Vi vet att arbetstillfällen skapas av driftiga människor där det finns goda förutsättningar. Arbete är också grunden för vår gemensamma välfärd och individens egna välmående. Hur ser det då ut i vår kommun? Enligt sajten Ekonomifakta har Skara kommun både en lägre andel företagare och nyföretagare samtidigt som vi har en högre andel bidragsförsörjda än snittet av övriga svenska kommuner.

 

Andelen företagare i Skara är 5,3% jämfört med rikssnittet om 6,1% (2018)

Andelen nyföretagare är 8,5% jämfört med snittet om 10,7% (per 1 000 invånare, 16-64 år, 2019)

Andelen bidragsförsörjda (20-64 år) är 15,8% jämfört med snittet om 12,7% (2019)

 

Kort sagt det synes som att det skapas för lite arbetstillfällen i kommunen eftersom vi har färre antal företagare än andra. Vi upplever också att kommunen inte heller i tillräcklig stor utsträckning uppmuntrar nyföretagande i den utsträckning man borde för att skapa arbetstillfällen. Något som också avspeglar sig också i det stora antal bidragsförsörjda i kommunen och den tid det kan antas för dem att komma i jobb, om de någonsin kommer att få eller skapa ett som inte är ett förtäckt bidrag från stat, region eller kommun. 

 

Så med hänvisning till detta så är min fråga till kommunalrådet Ylva Pettersson följande:

   

Vad avser kommunalrådet att göra åt detta och när kan vi se resultat av de insatserna? 

 

För Sverigedemokraterna i Skara