Budget för Skara kommun 2018 | Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Budget för Skara kommun 2018

Förslag till budget 2018 för Skara kommun med plan 2019-2020

Sverigedemokraterna strävar efter att återuppbygga ett samhälle vars grundstenar vilar på gemenskap, tillit och lojalitet. Med en sverigedemokratisk politik så stärks möjligheterna för medborgarna att bedriva företagande, arbeta eller utbilda sig. Utan diskriminerande särlösningar och kostsamma misslyckade mångfaldsprojekt

Sverigedemokraterna prioriterar i sin kommunalpolitik trygghet, vård och skola byggt på en rimlig skattenivå och en finansiell stabilitet.

Sverigedemokraternas budget och plan inriktas för ett rimligt resultat där överskottet ska kunna avsättas som ekonomisk reserv för framtiden. Sverigedemokraterna anser att kommunen bör arbeta för ett långsiktigt resultat på cirka 20 miljoner kronor eller 2 % i andel av beräknade skatteintäkter och generella statsbidrag.

För 2018 föreslår vi inga förändringar avseende kommunalskatten utan en fortsatt skattesats på 21,10 skattekrona.

Budgeterat resultat för Skara kommun.

2018              + 24 175 tkr

2019              + 19 890 tkr

2020              +  3 400 tkr

Budget-2018-SD

Budget 2018 Ekonomiska förutsättningar (SD)