Sverigedemokraterna i Skara
Välkommen tillSD Skara - Götene

Hem

Välkommen till Sverigedemokraterna Skara

Gruppledare
Oscar Ternström
Oscar.ternstrom@sd.se

Ordförande
Ove Berlin
ove.berlin@sd.se

Kontaktuppgifter:

SD Skara
C/O Ove Berlin
Djurgårdsvägen 15 G
532 36 Skara.

Donationer mottages tacksamt av Sverigedemokraterna i Skara.
Swish-nummer för donationer är 123 601 12 41

 • Motion – Lokalt förbud mot tiggeri

  Av anders.forsberg den 8 maj, 2019
  0

  Skall vi i Skara kommun bidra till att dessa människor lever i utanförskap, med hälsorisker, brottslighet och mänskligt utnyttjande?

  Löser vi det med ett lokalt tiggeriförbud? Vi tror att det kan göra detta.

  Att tiggare tillåts sitta i Sverige och tigga löser inte problemen, snarare permanentas deras situation och blir en del av samhället.

  Det kan inte vara meningen att man skall tvingas leva på en parkering. Utan sanitära möjligheter som tillgång till toalett,  dusch och tvättmöjligheter. Det skapar miljöproblem runt tiggarnas mer eller mindre tillfälliga boplatser.

  Vi föreslår därmed ett lokalt tiggeriförbud i Skara kommun

  Därför föreslår Sverigedemokraterna

  Att: Skara kommun i sina lokala ordningsföreskrifter om insamling av pengar med lydelsen: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på offentlig plats.”

  För Sverigedemokraterna Skara

  Ove Berlin

 • Motion – Inga terrorister på våra gator

  Av anders.forsberg den 30 april, 2019
  0

  Bildresultat för is terrorister

  Vi föreslår att vår kommun framställer tydliga riktlinjer inför eventuell kontakt med IS-återvändare samt att kommunen uttalar och tydliggör att Skara kommun inte är en fristad för terrorist-sympatisörer.

  Det finns en skyldighet i vårt land att spåra upp, utreda och samverka till att de som har begått brott såsom krigsförbrytelser, folkmord eller brott mot mänsklighet lagförs i vårt samhälle.
  Det råder dock en oklarhet i vissa kommuner hur man ska kunna agera då man i okunskap tror sig vara bunden i sekretesslagstiftning inom exempelvis socialtjänsten.
  Men fakta förklarar följande; att sekretess får brytas då personer som är tjugo år eller äldre misstänks ha begått brott som ger minst ett års fängelse, vilket nu skulle gälla misstänkta IS-anhängare.

  Vi i Sverigedemokraterna anser att vi som kommun inte är undantagna från situationens allvar i dagens läge utan har en skyldighet att stå beredda att hjälpa säkerhetspolisen då en anhängare av IS skräckvälde i världen eventuellt beslutar sig för att bosätta sig i vår kommun.

  Med anledning av detta yrkar vi på följande:

  -Att kommunen framställer tydliga riktlinjer till de myndigheter och instanser som kan komma i kontakt med IS-återvändare.

  -Att kommunen uttalar att Skara aldrig kommer att vara en fristad för terrorist-sympatisörer.

  För Sverigedemokraterna Skara

  Therese Holm

 • Självklart borde kommunerna kunna stoppa IS-terrorister

  Av anders.forsberg den 8 april, 2019
  0

  Det skrivs och diskuteras mycket i tidningarna och i sociala medier huruvida IS-terrorister och deras anhang som har svenskt medborgarskap skall få komma tillbaka till Sverige eller ej och om ifall man kan återkalla medborgarskap.

  Den ondska som dessa terrorister uppvisat genom sina vidriga och bestialiska gärningar, kan inte ha undgått någon.

  Det framstår som att vi i dagsläget står utan möjlighet att vidta åtgärder för att skydda våra medborgare mot denna obeskrivliga ondska, eller att ge upprättelse till offren. Men vi måste kunna agera om en återvändande IS-terrorist bestämmer sig för att bosätta sig i just vår kommun.

  För i samma ögonblick som man frivilligt ansluter sig till en terrororganisation, vars syfte är att krossa vårt demokratiska och fria samhälle, väljer man också i samma stund bort rätten till att ta del av de förmåner som vårt samhälle erbjuder. Vår gemensamma välfärd bör därför inte erbjudas dessa terrorister, huruvida det gäller bostäder, försörjningsstöd eller utbildning. Den rätten borde vara förbrukad.

  I Staffanstorp beslutade kommunstyrelsen nyligen att ”den som deltagit i, eller understött terrorism, till exempel återvändande IS-terrorister, är inte välkomna till Staffanstorps kommun.” Beslutet har sågats av rättsliga experter och mött kritik av de som tänker annorlunda, men fler kommuner verkar engagera sig i samma fråga, och för oss känns det självklart att vi i Skaraborg borde göra detsamma.
  Relaterat: Polisen i Skaraborg: ”Vi håller ögonen på IS-återvändarna”
  Relaterat: David Lindén: IS-sympatier förtjänar ingen ”förståelse”

  I de fall där det kan bevisas att terrorresenärerna har begått exempelvis mord eller folkrättsbrott är det inga problem att straffa dem utifrån befintlig lagstiftning. Däremot har det inte varit möjligt att döma personer enbart för att ha rest utomlands för att ansluta sig till en terrororganisation.

  Sverigedemokraterna vill utreda ifall IS-återvändare kan straffas för handlingar som kriminaliserats efter att de begicks. Enligt Regeringsformen så har riksdagen rätt att bestämma om undantag från förbudet att straffa personer retroaktivt, om det krävs ”i samband med krig, krigsfara eller svår ekonomisk kris”, något som rimligen även borde innefatta den terrorism som IS utgör.

  I Sverige har vi fått höra att vi ska öppna våra hjärtan och ta emot de som flyr denna ondska, och i nästa andetag ska vi omfamna de terrorister som människor flyr ifrån.

  Therese Holm och Ove Berlin, SD Skara

      

 • Debatt: En tryggare skola

  Av anders.forsberg den 24 augusti, 2018
  0

  En tryggare skola.

  Vi i Sverigedemokraterna vill att skolan och barnomsorg ska fungera som en viktig länk för att möta och tillvarata elever och barns behov. Skola, barnomsorg och utbildning har en särskild uppgift att organisera och genomföra sina insatser för att möta alla barns och elevers behov utifrån deras förutsättningar.

  Under flera år har elevernas kunskapsresultat försämrats i Skara kommun. Resultaten från de nationella proven och betygsstatistiken visar att allt fler elever misslyckas med att lämna grundskolan med godkända betyg och därmed bli behöriga till gymnasiet.

  Arbetet med att varje elev ska nå de kunskapsmål som är uppsatta behöver sättas i fokus, för att säkerställa en god utbildning av hög kvalitet. Målet ska vara att elevernas resultat ska förbättras.

  Vi ser gärna en ökad valfrihet inom skola och barnomsorg. Vår ambition är att minska barngruppernas storlek i förskolan med avsikt att minska arbetsbelastningen samtidigt som inlärning och trygghet förstärks. Det finns en tydlig koppling mellan personaltäthet och kvalitet inom barnomsorgen.Flickor och pojkar är födda olika och detta förhållande ska bejakas. Vi anser därför att kommunen inte ska bedriva barnomsorg, utifrån ett genusperspektiv, där olikheterna inte tillåts.

  Samtalsspråket under skoltid, med undantag för språklektioner, ska alltid vara svenska. Vi anser inte heller att modersmålsundervisning främjar assimilationen till det svenska samhället och dess effekter för att stödja inlärning av det svenska språket är högst tveksam.
  Mobbning, sexuella trakasserier och utanförskap i skolan måste motverkas på samma sätt som på alla andra arbetsplatser. Trygghet och studiero för skötsamma elever måste alltid vara överordnad bråkiga elevers behov. Högpresterande såväl som lågpresterande elever ska kunna få stöd och stimulans. Särskilda jourklasser ska inrättas för att vid behov lösa ordningsproblem samt stödja de elever som behöver speciell tillsyn.

  Vi är av den bestämda åsikten att heltäckande slöjor inte hör hemma i skolan. Det är inte bara så att de försvårar undervisningen, utan de är dessutom ett uttryck för religiös extremism och kvinnoförtryck. Vi vill därför helt förbjuda heltäckande slöja i förskola och grundskola. För oss är det oacceptabelt om en enda flicka eller kvinna i tvingas bära heltäckande slöja. Det är av yttersta vikt att samhället markerar mot kvinnoförtryck i alla dess former, vare sig det är kulturellt eller religiöst betingat.

  Therese Holm
  Kommunfullmäktigekandidat (SD)

 • Valstuga

  Valstugan är öppen!

  Av anders.forsberg den 13 augusti, 2018
  0

  Du är välkommen på lite kaffe och sund politik.
  Öppettider fram till valet:
  Måndag-Onsdag kl 10-16
  Torsdag-Fredag kl 10-17
  Lördag: kl 10-14
  Välkomna!